Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)
Forskningsartikel - Refereegranskat, 2005

Incidensen muskeldegeneration hos dikalvar - en enkätstudie

Pehrson Bo, Stengärde Lena

Sammanfattning

Trots att selenberikning av foderstaterna till nötkreatur rutinmässigt sker, indikerar rapporter från fältet att nutritionell muskeldegeneration (NMD) alltjämt förekommer hos dikalvar. Undersökningen genomfördes för att få en uppfattning om sjukdomens förekomst i fyra svenska län under vardera av två på varandra följande säsonger. Incidensen understeg under båda säsongerna en procent. Skillnader förelåg mellan raser och regioner, däremot inte mellan de två säsongerna

Publicerad i

Svensk Veterinärtidning
2005, nummer: 3, sidor: 11-16
Utgivare: Sveriges Veterinärförbund