Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Report chapter2014

Fasta körspår – skördepotential och effekt på markstruktur

Arvidsson, Johan; Holm, Lena; Lejon, Louice; Andersson, Marie

Published in

Rapporter från Jordbearbetningsavdelningen, Sveriges lantbruksuniversitet
2014, number: 128, pages: 57-64 Title: Jordbearbetningens årsrapport 2013

Publisher: Avdelningen för jordbearbetning, Sveriges lantbruksuniversitet

   SLU Authors

   UKÄ Subject classification

   Agricultural Science
   Soil Science

   Permanent link to this page (URI)

   https://res.slu.se/id/publ/59191