Skip to main content
Report, 2005

Undersökning av bekämpningsmedelsrester i yt- och grundvatten inom ett typområde på jordbruksmark i Västra Götalands län år 2002 och 2003

Törnquist, Mirja; Norrman, Bengt; Kreuger, Jenny; Kylin, Henrik

Published in

Ekohydrologi
2005, number: 85
Publisher: SLU

Authors' information

Törnquist, Mirja
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Soil Sciences
Kreuger, Jenny
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Soil Sciences
Kylin, Henrik
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Aquatic Sciences and Assessment
Norrman, Bengt

UKÄ Subject classification

Agricultural Science

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/5940