Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)
Book, 2014

Framtidens mat - om husdjursavel och växtförädling

Lehrman, Anna; Feng, Li; Forabosco, Flavio; Jonas, Elisabeth; Karantininis, Konstantinos; Levander, Fredrik; Nicolia, Alessandro; Rydhmer, Lotta; Röcklinsberg, Helena; Sandin, Per; Sundström, Jens; Zhu, Li-Hua
Lehrman, Anna (ed.)

Abstract

Du har kanske inte funderat över varför tomater ser ut som de gör, varför våra husdjur är så lugna och vänliga, eller hur det är möjligt att köpa en vattenmelon utan kärnor. Trots att växtförädling och djuravel har format det mesta vi äter, är det få människor som är medvetna om vilka vetenskapliga upptäckter och vilket omfattande arbete som ligger bakom maten vi lägger på våra tallrikar. Med den här boken vill vi ge en översikt över domesticeringens och förädlingens bakgrund, från jordbrukets början för mer än 10 000 år sedan till dagens molekylära arbete. Vi beskriver grunderna för genernas strukturer och funktioner, varför och hur olika avels- och förädlingsmetoder används och ger en inblick i lagstiftningen kring användning av genteknik i Sverige och EU. Vi ger också en överblick över olika produkter som tagits fram genom genetisk modifiering (GM) och en sammanfattning av de ekonomiska konsekvenserna av GM-grödor. Vidare diskuterar vi etiska frågor som rör avel och förädling i allmänhet och genetisk modifiering i synnerhet.

Keywords

växtförädling; djuravel; genetik; genteknik; genetisk modifiering; GMO; etik; bioteknik; ekonomi; lagstifting

Published in


Publisher: Mistra Biotech