Skip to main content
Report, 2014

Bra utemiljö i verksamhetsområden

Skärbäck, Erik; Stoltz, Jonathan; Grahn, Patrik

Keywords

arbetsmiljö; stressreduktion; campusmiljö; Stanford; Berkeley; UCLA; Googleplex; Madras; Breeam communities

Published in

Landskapsarkitektur, trädgård, växtproduktionsvetenskap: rapportserie
2014, number: 2014:16
ISBN: 978-91-87117-77-0
Publisher: Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet

Authors' information

UKÄ Subject classification

Landscape Architecture
Environmental Management
Environmental Health and Occupational Health

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/59483