Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)
Report, 2014

Bra utemiljö i verksamhetsområden : restorativa stimulerande kvaliteter på internationellt ledande campus

Skärbäck, Erik; Stoltz, Jonathan; Grahn, Patrik

Keywords

arbetsmiljö; stressreduktion; campusmiljö; Stanford; Berkeley; UCLA; Googleplex; Madras; Breeam communities

Published in

Landskapsarkitektur, trädgård, växtproduktionsvetenskap: rapportserie
2014, number: 2014:16
ISBN: 978-91-87117-77-0
Publisher: Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet