Skip to main content
Report, 2003

Förändringar i skånska mjölkproducenters arbetssituation och hälsa

Pinzke, Stefan

Published in

Projektrapport
2003,
Publisher: SLU Inst för jordbrukets biosystem och teknologi, Alnarp

Authors' information

Pinzke, Stefan
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Agricultural Biosystems and Technology

UKÄ Subject classification

Agricultural Science

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/595