Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Report2003

Sammanställning och jämförelse av resultat kring kemisk sammansättning, fiberstruktur och styrkeegenskaper erhållna i doktors- och licentiatavhandlingar 2001 0ch 2002

Swan, Brita

Keywords

chemistry; fiberstruktur; fiberstyrka; dissertations

Published in

Intern rapport / WURC
2003, number: 6
Publisher: WURC, SLU, Trävetenskap

   SLU Authors

  • Swan, Brita

   • Department of Forest Products, Swedish University of Agricultural Sciences

  UKÄ Subject classification

  Forest Science

  Permanent link to this page (URI)

  https://res.slu.se/id/publ/5955