Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Report2005

Till synes orörd skog - naturvärden och kulturhistoria i Rekdalen under 400 år

Sivertsson, Kristoffer

Published in

Examensarbeten
2005, number: 7
Publisher: SLU, Institutionen för skoglig vegetationsekologi

   SLU Authors

  • Sivertsson, Kristoffer

   • Department of Forest Vegetation Ecology, Swedish University of Agricultural Sciences

  UKÄ Subject classification

  Forest Science

  Permanent link to this page (URI)

  https://res.slu.se/id/publ/5957