Skip to main content
Report, 2003

Metod för beräkning av mekanisk belastning på olika kroppsdelar

Pinzke, Stefan

Published in

Projektrapport
2003,
Publisher: SLU, Inst för jordbrukets biosystem och teknologi, Alnarp

Authors' information

Pinzke, Stefan
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Agricultural Biosystems and Technology

UKÄ Subject classification

Agricultural Science

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/596