Skip to main content
Factsheet, 2012

Semineringsrutiner i smågrisbesättningar för ökad effektivitet, produktivitet och attraktionskraft som arbetsplats

Olsson, Anne-Charlotte; Pinzke, Stefan; Andersson, Mats; Botermans, Jos;

Abstract

Grisbesättningarna i Sverige blir allt större. Idag är smågrisbesättningar med 500 – 1000 suggor inte ovanliga. Stora besättningar har oftast en eller två veckors omgångssystem och suggrupper på 40-80 suggor per grupp. Det betyder att 40-80 suggor ska semineras varje eller varannan vecka. Ofta utför en eller ett fåtal personer allt semineringsarbete i de allt större smågrisbesättningarna och belastningen på kroppen och risken för skador blir stor. En bra arbetsmiljö vid semineringsarbetet blir därför allt viktigare. Samtidigt kräver produktionsekonomin att effektiviteten ökas. I detta Fakta-blad sammanfattas jämförande studier av två olika rutiner vid seminering av suggor.

Keywords

seminering; smågrisproduktion; inhysning; arbetseffektivitet; arbetsmiljö

Published in

LTJ-fakultetens faktablad

2012, number: 2012:19
Publisher: Fakulteten för landskapsplanering, trädgårds- och jordbruksvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet

Authors' information

Olsson, Anne-Charlotte
Swedish University of Agricultural Sciences, Rural Buildings and Animal Husbandry
Pinzke, Stefan
Andersson, Mats
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Rural Buildings and Animal Husbandry [LBT]
Botermans, Jos
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Rural Buildings and Animal Husbandry [LBT]

UKÄ Subject classification

Animal and Dairy Science

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/59816