Skip to main content
Other publication, 2014

Hur bör gårdsstödet utformas?

Rabinowicz, Ewa; Manevska Tasevska, Gordana; Brady, Mark; Höjgård, Sören; Jansson, Torbjörn; Johansson, Helena; Nordin, Martin

Published in


Publisher: Agrifood Economics Centre