Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)
Factsheet, 2005

Billigare planteringar med rätt kombination av planta och markberedning

Johansson, Karin

Keywords

planttyper; plantering; markberedning; etablering

Published in

Fakta. Skog
2005, number: 1
Publisher: SLU