Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)
Report, 2005

Effekt av plantskydd, planttyp och markberedningsmetod för att minska snytbaggeskador

Wallertz, Kristina; Petersson, Magnus; Johansson, Karin

Published in

Rapport (Sveriges lantbruksuniversitet, Asa försökspark)
2005, number: 3
Publisher: Asa försökspark