Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Report2005

Mekaniska snytbaggeskydd för täckrotsplantor, anlagt 2002

Petersson Magnus, Johansson Karin

Published in

Rapport (Sveriges lantbruksuniversitet, Asa försökspark)
2005, number: 1
Publisher: Asa försökspark