Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Report2005

Test av insekticiden Cyperplus för täckrotsplantor, anlagt 2002

Petersson, Magnus; Johansson, Karin

Published in

Rapport (Sveriges lantbruksuniversitet, Asa försökspark)
2005, number: 2
Publisher: Asa försökspark