Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Magazine article2005

Gödsling påverkar mykorrhizasamhället – men effekten verkar vara övergående

Taylor, Andrew; Malmberg, Anna; Finlay, Roger; Högbom, Lars

Published in

Resultat (Skogforsk)
2005, Volume: 2005, number: 1, pages: 1-4