Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Factsheet2014Open access

Sortprovning av vallgräs och vallbaljväxter 2012 och 2013

Dryler, Kent

Keywords

sortprovning; vallväxter

Published in

Nytt / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för norrländsk jordbruksvetenskap
2014, number: 4
Publisher: Institutionen för norrländsk jordbruksvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet

   SLU Authors

  • Dryler, Kent

   • Department of Agricultural Research for Northern Sweden, Swedish University of Agricultural Sciences

  UKÄ Subject classification

  Agricultural Science

  Permanent link to this page (URI)

  https://res.slu.se/id/publ/60108