Skip to main content
Factsheet, 2014

Sortprovning av vallgräs och vallbaljväxter 2012 och 2013

Dryler, Kent

Keywords

sortprovning; vallväxter

Published in

Nytt / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för norrländsk jordbruksvetenskap
2014, number: 4
Publisher: Institutionen för norrländsk jordbruksvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet

Authors' information

Dryler, Kent
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Agricultural Research for Northern Sweden

UKÄ Subject classification

Agricultural Science

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/60108