Skip to main content
Factsheet, 2014

Varför är skördetiden så avgörande för vallgräsens näringsvärde?

Gustavsson, Anne-Maj

Keywords

vallgräs; utvecklingsstadium; skördetid

Published in

Nytt / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för norrländsk jordbruksvetenskap
2014, number: 5
Publisher: Institutionen för norrländsk jordbruksvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet

Authors' information

UKÄ Subject classification

Agricultural Science

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/60109