Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)
Newspaper article, 2014

Billigt kött kan göra oss sjuka på sikt

Steen, Margareta; Berg, Lotta; Staaf Larsson, Birgitta; Sjöquist, Mats; Ekman, Torkel; Röcklinsberg, Helena; Berg, Charlotte

Published in

Svenska dagbladet
2014,