Skip to main content
Factsheet, 2014

Nya verktyg för skoglig vattenvård: NPK+ och blå målklassning

Lestander, Ragna; Löfgren, Stefan; Ågren, Anneli; Henrikson, Lennart

Keywords

NPK+; Blå målklassning; skogsbruk; vattenkvalitet; vattenplanering; vattenvård

Published in

Fakta. Skog
2014, number: 2014:03
Publisher: Fakulteten för skogsvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet

Authors' information

Lestander, Ragna
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Forest Ecology and Management
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Aquatic Sciences and Assessment
Umeå University
Henrikson, Lennart
Natur och Människa AB

UKÄ Subject classification

Forest Science
Geosciences, Multidisciplinary

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/60357