Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Factsheet2014Open access

Är mykorrhizan en bidragande orsak till skogens kvävebrist?

Näsholm, Torgny; Högberg, Peter; Franklin, Oskar; N. Högberg, Mona

Keywords

kväve; tillväxt; mykorrhiza

Published in

Fakta. Skog
2014, number: 2014:1
Publisher: Fakulteten för skogsvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet