Skip to main content
Report, 2005

Som man frågar får man svar

Astner, Hanna; Johansson, Helena

Published in

Småskriftsserien / SLU, Institutionen för ekonomi
2005, number: 126
Publisher: SLU, Institutionen för ekonomi

Authors' information

Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Economics
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Economics

UKÄ Subject classification

Agricultural Science

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/6049