Skip to main content
Book chapter, 2004

Växtnäringsmodell för Vänern och Göta älv

Sonesten, Lars

Published in

Länsstyrelsen i Värmlands län, rapport
2004, pages: 74-76
Book title: Miljötillståndet i Värmalnds län
Publisher: Länsstyrelsen i Värmlands län

  SLU Authors

  UKÄ Subject classification

  Social Sciences
  Fish and Aquacultural Science
  Agricultural Science
  Forest Science
  Environmental Sciences related to Agriculture and Land-use
  Economics and Business

  Permanent link to this page (URI)

  https://res.slu.se/id/publ/6052