Skip to main content
Factsheet, 2014

Förebyggande åtgärder för minskad förekomst av hälta hos smågrisar under digivning

Ehlorsson, Carl-Johan; Fjelkner, Johanna; Lundeheim, Nils; Olsson, Anne-Charlotte; Winter, Nina

Abstract

Hälta hos nyfödda smågrisar är ett vanligt problem i både svensk och utländsk smågrisproduktion. Syftet med studien var att utvärdera en ny typ av golvbeläggning av gummi till grisningsboxar (ProCoat) och jämföra denna med betonggolv och gummimattor som använts i tidigare studier. Klövhälsan studerades under 5 grisningsomgångar på totalt 558 smågrisar i 46 kullar. Resultaten i studien visade ingen statistiskt signifikant skillnad i förekomsten av perforerande förslitningsskador på klövar och ben mellan de olika typerna av gummigolv jämfört med betonggolv. Behandlingsfrekvensen under ditiden mot led/klövskada var i denna studie 5 %, vilket i jämförelse med andra studier och praktisk erfarenhet är mycket lågt. En viktig slutsats av studien är därför att ett väl utformat betonggolv är av stor betydelse för förekomsten av förslitningsskador.

Keywords

smågrisar; knäskador; golv

Published in

LTV-fakultetens faktablad
2014, number: 2014:14
Publisher: Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet

Authors' information

Ehlorsson, Carl-Johan
Svenska Djurhälsovården AB
Fjelkner, Johanna
Svenska Djurhälsovården AB
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Animal Breeding and Genetics
Olsson, Anne-Charlotte
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Biosystems and Technology
Winter, Nina

UKÄ Subject classification

Other Veterinary Science

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/60556