Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Report2005

Uppföljning av naturvärden i ängs- och betesmarker via NILS - statistisk utvärdering och förslag till design

Glimskär, Anders; Löfgren, Per; Ringvall, Anna

Published in

Arbetsrapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurshushållning
2005,
Publisher: SLU, institutionen för skoglig resurshushållning och geomatik