Skip to main content
Report, 2005

Uppföljning av naturvärden i ängs- och betesmarker via NILS - statistisk utvärdering och förslag till design

Glimskär, Anders; Löfgren, Per; Ringvall, Anna

Published in

Arbetsrapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurshushållning
2005,
Publisher: SLU, institutionen för skoglig resurshushållning och geomatik

Authors' information

Glimskär, Anders Ove (Glimskär, Anders)
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Ecology
Löfgren, Per
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Forest Resource Management
Hedström Ringvall, Anna
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Forest Resource Management

Associated SLU-program

Agricultural landscape

UKÄ Subject classification

Environmental Sciences related to Agriculture and Land-use

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/6080