Skip to main content
Report, 2005

Småbiotoper vid åkermark - indikatorer och flygbildsbaserad uppföljning i NILS

Glimskär Anders, Allard Anna, Högström Mats

Published in

Arbetsrapport
2005, number: 134
Publisher: SLU, skoglig resurshushållning och geomatik

Authors' information

Glimskär, Anders Ove (Glimskär, Anders)
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Ecology
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Forest Resource Management
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Forest Resource Management

Associated SLU-program

Agricultural landscape

UKÄ Subject classification

Environmental Sciences related to Agriculture and Land-use

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/6081