Skip to main content
Report, 2004

Effekter på träd och mark av långtidsverkande fosfor- och kaliumgödling i granskog i SV Sverige - resultat under sex år efter behandling

Bergholm, Johan; Johansson, Ulf

Published in

Arbetsrapport från inst för ekologi och miljövård
2004,
Publisher: SLU, Institutionen för ekologi och miljövård

Authors' information

Bergholm, Johan
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Ecology and Environmental Research
Swedish University of Agricultural Sciences, Unit for Field-based Forest Research

UKÄ Subject classification

Forest Science

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/6088