Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Report2004

Effekter på träd och mark av långtidsverkande fosfor- och kaliumgödling i granskog i SV Sverige - resultat under sex år efter behandling

Bergholm, Johan; Johansson, Ulf

Published in

Arbetsrapport från inst för ekologi och miljövård
2004,
Publisher: SLU, Institutionen för ekologi och miljövård

   SLU Authors

  • Bergholm, Johan

   • Department of Ecology and Environmental Research, Swedish University of Agricultural Sciences
  • UKÄ Subject classification

   Forest Science

   Permanent link to this page (URI)

   https://res.slu.se/id/publ/6088