Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)
Magazine article, 2014

ID märkning av gris med mikrochip – en pilotstudie

Wallenbeck, Anna; Bergqvist, Ann-Sofi

Abstract

I den här pilotstudien har vi undersökt potentialen med subkutana mikrochips som metod för ID-märkning av gris. Målet med studien var att undersöka om det finns möjlighet att vidareutveckla metoden för identifiering av grisar i kommersiell produktion, från födsel till slaktbandet.

Published in

Grisföretagaren
2014, number: 8, pages: 28-29