Skip to main content
Report, 2014

Triploidisering av röding vid VBCN i Kälarne

Nilsson, Jan; Brännäs, Eva; Andersson, Torleif

Published in

Rapport (Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för vilt, fisk och miljö)
2014, number: 2014:9
Publisher: Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för vilt, fisk och miljö

Authors' information

Nilsson, Jan
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Wildlife, Fish and Environmental Studies
Brännäs, Eva
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Wildlife, Fish and Environmental Studies
Andersson, Torleif

UKÄ Subject classification

Fish and Aquacultural Science
Ecology

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/61049