Skip to main content
Factsheet, 2014

Nya möjligheter att kontrollera tillväxten hos utplanteringsväxter med hjälp av ljuset

Bergstrand, Karl-Johan; Asp, Håkan; Schüssler, Hartmut K.

Keywords

Växthusodling; Tillväxtreglering; Prydnadsväxter

Published in

LTV-fakultetens faktablad
2014, number: 2014:20
Publisher: Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap, Sveriges Lantbruksuniversitet

Authors' information

Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Biosystems and Technology (VH), general
Schüssler, Hartmut K. (Schüssler, Hartmut K.)
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Biosystems and Technology (VH), general

UKÄ Subject classification

Horticulture

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/61077