Skip to main content
Factsheet, 2014

Fyra nya äpplesorter från Balsgård

Nybom, Hilde

Abstract

Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap 2014 För SLU är frukt och bärförädling en viktig verksamhet som bedrivs på Balsgård, 10 km norr om Kristianstad i nordöstra Skåne (Nybom 2006, 2010). Innan SLU kom in i bilden 1970, hade äppleförädling bedrivits på Balsgård genom Föreningen för växtförädling av frukt och bär sedan 40-talet. Balsgård är beläget i ett av landets äldsta frukt- odlingsdistrikt, vilket lämpar sig utmärkt för äppleträd. Här finns lätta och varma jordar samt gynnsamma odlingslägen på sluttningar ner mot sjöarna som ligger tätt i det mjukt böljande landskapet. Den första äpplesorten från Balsgård blev Alice, som lanserades i slutet av 60-talet (Nybom 2012c). Denna följdes snart av storsäljare som Aroma och Katja, samt den synnerligen vinterhärdiga Rödluvan. På senare tid är det främst de välsmakande och sjukdomsresistenta syskonsorterna Frida och Fredrik som låtit tala om sig

Keywords

äpple; växtförädling

Published in

LTV-fakultetens faktablad
2014, number: 2014:22
Publisher: Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet

Authors' information

Swedish University of Agricultural Sciences, VÄXTFÖRÄDLING, Box 101

UKÄ Subject classification

Genetics and Breeding
Other Agricultural Sciences not elsewhere specified

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/61253