Skip to main content
Factsheet, 2014

Hur påverkas tomatens smak av sort, ympning och yttre faktorer?

Caspersen, Siri; Hanson, Marie

Abstract

Ympning av tomatplantor på grundstammar med god resistens mot sjukdomar är vanligt i ekologisk tomatodling. Vid odling i jord kan annars rotsjukdomen korkrot, orsakad av svampen Pyrenochaeta lycopersici, leda till kraftigt reducerade skördar. En del odlare upplever emellertid att tomater från ympade plantor inte är lika goda jämfört med tomater från oympade plantor. Vad är anledningarna till detta? Och kan man göra något för att förbättra smaken i de fall där tomater från ympade plantor upplevs smaka sämre? Genom denna litteraturstudie ville vi undersöka vilka faktorer som styr smaken hos tomat, och hur olika smaksparametrar påverkas av ympning.

Keywords

tomat; solanum lycopersicum; smak; kvalitet; ympning

Published in

LTV-fakultetens faktablad
2014, number: 2014:13
Publisher: Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet

Authors' information

Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Biosystems and Technology (VH), general
Hanson, Marie

UKÄ Subject classification

Horticulture

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/61304