Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Book chapter2003

Miljöekonomisk skogsforskning

Mattsson, Leif; Gong, Peichen; Boman, Mattias

Published in

Title: Lars J. Lundgren (red.): Vägar till kunskap - Några aspekter på humanvetenskaplig och annan miljöforskning
ISBN: 91-7139-594-6
Publisher: Brutus Östlings Bokförlag Symposion AB