Skip to main content
Report, 2004

Varför angriper snytbaggen inte vissa plantor - resistens eller tillfälligheter?

Örlander Ingrid, Örlander Göran, Nordlander Göran

Published in

Rapport
2004, number: 2
Publisher: SLU, Asa försökspark

Authors' information

Örlander, Ingrid
Swedish University of Agricultural Sciences, Unit for Field-based Forest Research
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Entomology
Örlander, Göran

UKÄ Subject classification

Forest Science

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/6158