Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Other publication2003

Om betydelsen av osäkerhet och skogens många värden

Boman, Mattias; Mattsson, Leif; Gong, Peichen

Published in

Title: Björk, L. & Blennow, K.(red): SUFOR Årsskrift 2002, Tema: Osäkerhet och riskhantering
ISBN: 91-576-6552-4
Publisher: SUFOR