Skip to main content
Report, 2005

Effekt av plantskydd, planttyp och markberedningsmetod för att minska snytbaggeskador

Wallertz Kristina, Petersson Magnus, Johansson Karin

Published in


Publisher: SLU, Asa försökspark