Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Report2005

Effekt av plantskydd, planttyp och markberedningsmetod för att minska snytbaggeskador : - uppdrag åt Sveaskog förvaltning AB, verksamhet skogsbruk Slutrapport

Wallertz Kristina, Petersson Magnus, Johansson Karin

Published in


Publisher: SLU, Asa försökspark