Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Factsheet2014Open access

Hur fungerar olika gummigolv i grisningsboxen praktiskt och hur är suggans liggbeteende på gummi- jämfört med betonggolv?

Olsson, Anne-Charlotte; Winter, Nina; Andersson, Mats; Botermans, Jos; Ehlorsson, Carl-Johan; Bergsten, Christer

Abstract

Gummigolv på den fasta betongytan installerades i ett antal grisningsboxar med syfte att förbättra djurhälsa och komfort för både smågrisar och suggor. I detta Fakta-blad presenteras erfarenheter från de testade gummigolven samt resultat från suggornas beteende i jämförelse med betonggolv. Totalt testades och jämfördes tre olika gummimaterial i grisningsboxarna under fem grisningsomgångar. Hur lång tid suggorna stod eller låg och var suggorna befann sig i grisningsboxen studerades med hjälp av dygnsvisa videoinspelningar ca 1 vecka respektive 3 veckor efter grisningen. Sammanfattningsvis konstaterades att suggornas liggbeteende inte påverkades negativt av gummimaterialen, snarare tvärtom. Den mjukare gummimattan bedömdes som bäst ur komfortsynpunkt. Hållbarheten hos gummimassabeläggningen var inte tillräckligt bra och den hårdare gummimattan upplevdes som hal vid grisningen för både sugga och personal.

Keywords

rubber floor, farrowing pen, sow behaviour

Published in

LTV-fakultetens faktablad
2014, number: 2014:15
Publisher: LTV-fakulteten