Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Other publication2004

Naturlig föryngring av tall

Karlsson, Christer; Örlander, Göran

Keywords

Fröträd; skärmträd; fröproduktion; kottproduktion; markberedning; frökvalitet

Published in

Rapport / Skogsstyrelsen
2004, Volume: 2004, number: 4, pages: 1-90
Publisher: Skogsstyrelsen