Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)
Magazine article, 2014

Hur släpps mossornas sporer?

Johansson, Victor; Lönnell, Niklas; Sundberg, Sebastian; Hylander, Kristoffer

Abstract

Att saltkornen inte rinner ur ströaren om man inte skakar på den är bekant. På liknande vis verkar det förhålla sig med sporerna i mossornas sporkapslar.

Published in

Svensk Botanisk Tidskrift
2014, Volume: 108, number: 5, pages: 254-259