Skip to main content
Other publication, 2002

Metodik för bestämning av trakeidcellers antal, längd, bredd och cellväggstjocklek med hjälp av ljusmikroskop

Eriksson, Daniel

Published in

Skog & trä
2002, volume: 2002, number: 6, pages: 1-11
ISBN: 91-970985-0-7
Publisher: SLU, Vindelns Försöksparker

Authors' information

Eriksson, Daniel (Eriksson, Daniel)
Swedish University of Agricultural Sciences, Unit for Field-based Forest Research

UKÄ Subject classification

Forest Science

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/6179