Skip to main content
Factsheet, 2014

Energiförbrukningen för att ventilera i slaktgrisstallar kan reduceras genom att använda ventilationskanaler under stallet

Botermans, Jos; Olsson, Anne-Charlotte; Jeppsson, Knut-Håkan

Keywords

energiförbrukning; ventilation; gris; ventilationskanal

Published in

LTV-fakultetens faktablad
2014, number: 2014:21
Publisher: LTV-fakulteten

Authors' information

Botermans, Jos
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Biosystems and Technology
Olsson, Anne-Charlotte
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Biosystems and Technology
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Biosystems and Technology

UKÄ Subject classification

Animal and Dairy Science

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/61864