Skip to main content
Report, 2014

Uppföljning av miljöförbättrande åtgärder i vattendrag

Karlsson, Robert; Leonardsson, Kjell

Published in

Rapport (Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för vilt, fisk och miljö)
2014, number: 2014:10
Publisher: Institutionen för vilt, fisk och miljö, Sveriges lantbruksuniversitet

Authors' information

Karlsson, Robert
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Wildlife, Fish and Environmental Studies
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Wildlife, Fish and Environmental Studies

UKÄ Subject classification

Ecology
Fish and Aquacultural Science

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/62070