Skip to main content
Factsheet, 2014

Aktiv Struktur Kol - ett alternativ till kalkning

Larsson Jönsson, Helene; Wadmark, Lars; Törner, Lars

Abstract

Aktiv Struktur Kol är en kalk- och kolinnehållande biprodukt från stål- och metallindustrin, som i krukförsök gav ökad tillväxt i både vårkorn och oljerättika. Produkten gav en pH-höjning i jorden samt påverkade innehållet av näringsämnen i växten, bland annat så ökade kalciuminnehållet.

Keywords

kalkprodukt; växtnäringsupptag; tillväxt

Published in

LTV-fakultetens faktablad
2014, number: 2014:18
Publisher: Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet

Authors' information

Wadmark, Lars
Nordkalk AB
Törner, Lars
LT Miljö

UKÄ Subject classification

Soil Science
Environmental Sciences
Agricultural Science

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/62163