Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)
Book, 2003

Att värdera uthållighet i lantbruket - genomgång av metoder för miljö- och naturresursanalyser

Björklund, Johanna; Rydberg, Torbjörn

Published in


Publisher: Centrum för uthålligt lantbruk, SLU

   SLU Authors

  • Björklund, Johanna

   • Department of Rural Development and Agroecology, Swedish University of Agricultural Sciences
   • Rydberg, Torbjörn

    • Department of Rural Development and Agroecology, Swedish University of Agricultural Sciences

   UKÄ Subject classification

   Agricultural Science
   Environmental Sciences related to Agriculture and Land-use

   Permanent link to this page (URI)

   https://res.slu.se/id/publ/6224