Skip to main content
Conference paper, 2003

Långa laktationsperioder lönsamma för förstakalvare!

Österman, Sara

Published in

Conference


Svensk Mjölks Djurhälso- och utfodringskonferens

  SLU Authors

  UKÄ Subject classification

  Animal and Dairy Science
  Veterinary Science

  Permanent link to this page (URI)

  https://res.slu.se/id/publ/623