Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)
Conference paper, 2003

Långa laktationsperioder lönsamma för förstakalvare!

Österman, Sara

Published in

Conference

Svensk Mjölks Djurhälso- och utfodringskonferens

    UKÄ Subject classification

    Animal and Dairy Science
    Veterinary Science

    Permanent link to this page (URI)

    https://res.slu.se/id/publ/623