Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)
Report, 2005

Kolbäcksån - sammanfattning av recipientkontroll 2004

Sonesten, Lars

Keywords

Kolbäcksån; recipientkontroll

Published in


Publisher: SLU, Institutionen för miljöanalys

   SLU Authors

  • Sonesten, Lars

   • Department of Environmental Assessment, Swedish University of Agricultural Sciences

  UKÄ Subject classification

  Fish and Aquacultural Science
  Environmental Sciences related to Agriculture and Land-use

  Permanent link to this page (URI)

  https://res.slu.se/id/publ/6232