Skip to main content
Report, 2005

Sammanvägning av olika bottenfaunaindex för att beskriva surhetstillståndet i svenska sjöar och vattendrag, samt tillståndet i sjösediment m.a.p. prioriterade ämnen och kvicksilver i fisk

Sonesten, Lars; Karlsson, Bert; Nisell, Jakob

Published in

Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Miljöanalys
2005,
Publisher: SLU, Institutionen för miljöanalys

Authors' information

Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Aquatic Sciences and Assessment
Karlsson, Bert
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Aquatic Sciences and Assessment
Nisell, Jakob
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Aquatic Sciences and Assessment

UKÄ Subject classification

Economics and Business
Environmental Sciences related to Agriculture and Land-use
Social Sciences
Fish and Aquacultural Science

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/6235